In juli 1975 werd de start gegeven voor het Centre de Perfectionnement Agricole (CPA) van Kisaro. Het waren de eerste afgestudeerden van de normaalschool van Buymba die hun verdere opleiding kregen in Kisaro. Het is nog met deze gasten dat broeder Cyriel met heel veel enthousiasme al 30 jaar het centrum leidt.Het voornaamste activiteit van het centrum is de landbouw en daarbij het promoten van verschillende teelten. Om tot duurzame landbouw te komen, werden op nu al 45 ha vruchtbare heuvels van Rwanda met hak en schup terrassen aangelegd. Deze landbouwmethode zorgde onmiddellijk voor succesvolle oogsten! Elke maandag worden er werkkrachten aangenomen om te oogsten met als doel zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met de landbouwtechnieken van het centrum. Dat aantal kan oplopen tot wel 200 mensen per week !
Daarnaast worden er ook nog vruchten en groenten van mensen in de omgeving aangekocht en alle producten worden in de hoofdstad Kigali verkocht op markten, aan winkels, particuliere mensen... De opbrengsten gaan terug naar de mensen en naar het centrum.

Aardappelen zijn de door de bevolking erg gegeerd en er werd daarvoor ook in de loop der jaren een kiemhuis gebouwd waar 8 ton kan opgeslagen worden. Behalve in het droge seizoen, worden er op de terrasheuvels haast elke maand aardappelen geplant. De opbrengst is zeer groot. Daarnaast wordt er ook nog porei, selder, salade, bonen, maïs en sorgho geteelt.

             


Beter dan de sorgho, die in dit klimaat slechts langzaam groeit, is de tarwe geschikt als basisvoedsel voor de mensen. De groeicyclus van de tarwe is er vijf maanden. Ze wordt in september gezaaid en in februari geoogst. Een tweede maal wordt gezaaid in maart om in augustus te oogsten. Het centrum stelde goede variëteiten ter beschikking met de verzekering van de productie op te kopen. Er werden graansilo's gebouwd voor de opslag en er wordt zowel aan particulieren als aan groothandelaars verkocht. Ook dit werd al snel een succesformule.

             


Wat de veeteelt betreft, wordt er voornamelijk met een Belgische soort varkens gekweekt. De kweek van dit ras in Rwanda bracht geen enkele moeilijkheid met zich mee. De varkens werden zowel op het centrum vetgemest, alsook uitgezet bij boeren in de buurt. De vetmesting gebeurt met bijna uitsluitend groenvoeder. De dieren worden daarna terug opgekocht en door jongens van het centrum verwerkt in de slachterij.

             


Om dit alles te verwezenlijken was er veel hulp nodig van het Buymba Comité, maar ook op het centrum zelf werd er uiteraard al die tijd hard gewerkt en in de loop van de jaren werd er een ook een atelier gebouwd waar allerhande klussen worden geklaard. Van lassen tot schrijnwerk, het maken van blokken, onderhoud en herstelling van machines, het maken van kruiwagens, fietsen, bedden. Er is ook een metsersploeg voor het metsen van huisjes in de omgeving...De nodige materialen zijn niet altijd voor handen, maar gelukkig zijn de mensen er creatief en kunnen ze met weinig hun 'plan trekken'....

             


Verder worden er op het centrum alleenstaande moeders opgevangen en gehuisvest. Hun wordt de mogelijkheid gegeven om op het centrum te werken en te wonen. Ze worden ingeschakeld in de de verschillende teelten en ze krijgen indien mogelijk ook een stukje grond om te bewerken. In de loop der jaren werden er daarvoor ook andere activiteiten ingericht : er is een atelier voor allerhande naai- en vlechtwerk, er worden ook matten gemaakt...