Terrassering

Vanaf het eerste bezoek van broeder Cyriel aan Rwanda in 1971 had hij beslist de heuvels te terrasseren. Na het zoeken naar een werkmethode begon hij eraan vanaf het schooljaar 1973-1974. Ondanks de kritiek en de spot zette hij door. Als ervaren landbouwer was hij zeker van zijn slagen. Na ook de jongeren te hebben moeten overtuigen werden de eerste terrassen aangelegd op betrekkelijk goede grond. De eerste opbrengst van de aardappelen was zo overuigend dat de jongens beweerden nog nooit zulke knollen te hebben gezien. Ook de gerst lukte goed. Het vertrouwen was gewonnen, de start gegeven. De meesten hadden dat ook onmiddelijk begrepen. Later zou aan de nieuwkomers als voorwaarde worden gesteld voor hun aanvaarding, dat ze een toelating hadden van hun vader om een stuk grond te mogen terrasseren. Van jaar tot jaar groeide de interesse en na tien jaar was de vooruitgang van de radicale terrassering niet meer te stuiten. Ze vond haar bekroning in het officieel bezoek van de toenmalige president Habyarimana in 1985. Zijn bewondering en steun mondden uit in de erkenning van de methode van Kisaro als nationale methode voor erosiebestrijding en landbouw op 5 juli 1989. De proef was geslaagd ! Kisaro was met slag gekend en geroepen om zijn stempel te drukken op heel het landbouwgebeuren in Rwanda...

Terrasseren               Terrasseren

Waarom terrasseren

Het is onmogelijk om , zonder te terrasseren, efficiƫnt landbouw te bedrijven om hellingen van meer dan 10%. Voor mindere hellingen bestaan er afdoende methodes die echter hun waarde verliezen op sterkere hellingen. De strijd tegen erosie heeft tot doel het afvloeien van de bouwlaag en dus ook van de voedingselementen te beletten en het behoud van het water te verzekeren. Het water is immers de belangrijkste factor van de produktie. Behoudt men het water, dan drenkt het de grond, vormt een voorraad aan vocht in diepere lagen en geeft zo aan de wortels de mogelijkheid om diep door te dringen en ook op die manier de grond te behouden en te verrijken. Grondverbetering is dus een logisch gevolg van terrassering en elke toevoeging van bemesting betekent een duurzame verrijking van de grond. Dit alles waarborgt de mogelijk tot een intensieve landbouw.